1 mei 2017

Eerste prijs vasculair internist Daan van Twist

De eerste prijs ging naar dr. Daan van Twist, voor zijn proefschrift getiteld: 'The renin-angiotensin system in the hypertensive kidney'.  Samen met prof. dr. Kroon, prof. de Leeuw en dr. Houben zijn de veranderingen in de nieren onderzocht, die leiden tot hoge bloeddruk.  Het onderzoek is geheel uitgevoerd bij patiënten met hoge bloeddruk, fibromusculaire dysplasie en/of nierarteriestenose van het Hart+Vaat Centrum. Tijdens de Topproefschriften op 20 april 2017 in Maastricht, werden voor de dertiende keer de Dr. C.J. Roosprijzen voor de beste klinische patiëntgebonden promotieonderzoeken uitgereikt. Deze wordt jaarlijks tijdens de Internistendagen in Maastricht uitgereikt.

Uit het juryrapport

Zijn proefschrift kwam tot stand tijdens zijn opleiding tot internist en is een voorbeeld van relevant, klinisch patiëntgebonden onderzoek. Door rechtstreekse infusie van angiotensine(1-7) (ang (1-7) in de a.renalis en met behulp van selectieve meting van de nierdoorstroming ( renal blood flow, RBF) bij hoog en laag zoutgebruik kon hij vast stellen dat ang (1-7) een vaatverwijdend effect heeft in de nier, maar afhankelijk van de mate van activatie van het renine-angiotensine systeem (RAS). Ook exogene RAS-stimulatie met angiotensine-II verminderde dit vaatverwijdende effect. Dit resultaat werd bevestigd bij vergelijking van het effect van ang (1-7) infusie bij eenzijdige nierarteriestenose, waarbij de RBF van de aangedane nier niet toenam, in tegenstelling tot die in de contralaterale niet-aangedane nier. In een vergelijkbare proefopstelling kon hij aantonen dat er een fundamenteel verschil is tussen de eenzijdige nierarteriestenose als gevolg van fibromusculaire dysplasie en die als gevolg van arteriosclerose. In het laatste geval is er sprake van activatie van het RAS-systeem, en heeft infusie van ang(1-7) geen toename van de RBF, terwijl dat bij eenzijdige fibromusculaire dysplasie wel aantoonbaar was. De oorzaak van het verschil in resultaat van reparatie van eenzijdige nierarteriestenose (tegenvallend bij arteriosclerose) zou verklaard kunnen worden door een intactere microvasculatuur bij fibromusculaire dysplasie.

 

Bron: Internistendagen.nl