7 februari 2017

Nieuwe methode om goede plaats voor pacemaker te vinden

Tijdens haar afstudeeronderzoek aan het Maastricht UMC+ ontwikkelde Uyên Châu Nguyên een nieuwe methode om een betere plaatsing van pacemakerdraden in het hart te vinden. Nguyên is studente technische geneeskunde aan de Universiteit Twente en combineerde tijdens haar onderzoek elektrische activatie met MRI-beelden om zo duidelijk te kunnen maken wat de meest geschikte plek is voor plaatsing van een pacemaker in het hart van patiënten met hartfalen. Het onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Heart Rhythm.

Een pacemaker is een apparaatje dat er door middel van elektrische prikkels voor zorgt dat het hart in het juiste ritme blijft pompen. Soms lukt dat niet vanwege een minder efficiënte plaatsing van de pacemakerdraden in het hart. Onderzoek heeft aangetoond dat het essentieel is dat de deze draden buiten littekengebieden worden geplaatst, die bijvoorbeeld ontstaan na een hartinfarct. Door middel van het slim combineren van MRI-beelden van het infarct en het in kaart brengen van de elektrische prikkelgeleiding van het hart kan de juiste plek voor pacemakerplaatsing worden gelokaliseerd voor iedere individuele patiënt.

Elektrische activatie veroorzaakt samentrekking van het hart. Wanneer er in het hart een infarctgebied zit, dan is ook de elektrische prikkelgeleiding verstoord. Dit kun je zien op MRI-beelden. Nguyên identificeerde op deze manier infarctgebieden. Door het meten van de elektrische activatie kon ze vervolgens de optimale plek bepalen voor plaatsing van een pacemakerelektrode. Cardioloog en stagebegeleider dr. Kevin Vernooy van het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ gebruikt de nieuwe werkwijze inmiddels in de praktijk: "We kunnen de behandeling op deze manier nog effectiever maken en de kans nog verder minimaliseren dat patiënten in de toekomst mogelijk problemen ervaren of een minder efficiënt werkende pacemaker krijgen."

Studente Uyên Châu Nguyên ontving voor haar afstudeeronderzoek de Prof. Dr. G. P. Vooijs Award. Deze prijs gaat ieder jaar naar het meest klinisch relevante afstudeeronderzoek van de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Nguyen ontving de prijs en een geldbedrag van 1.000 euro tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde.