Hart en vaat Café

Terugblik

Hart en Vaatcafé 13 januari 2015

Het eerste Hart en Vaatcafé van 2015 was een succes. Naast het lotgenotencontact waarbij ervaringen worden gedeeld, was er speciale aandacht met name voor reizen. Hier gaf gastspreekster Marly van Overveld een interressante presentatie over. Er waren ook twee reisbegeleidsters meegekomen voor vragen over de reizen. 

Het volgende Hart en Vaatcafé is op sindag 7 april waar we o.a. cardioloog Roland van Kimmenade van het Maastricht UMC+ als speciale gastspreker mogen ontvangen. 

Iedereen die direct of indirect te maken heeft met hart en/of vaatziekten van welke aard ook, partners/dierbaren en alle andere geïnteresseerde heten wij dan ook van harte welkom. 

Hart en Vaatcafé 7 oktober 2014

'Reanimeren en AED,daar redden we levens MEE'.

Speciaal hiervoor hadden we Cardioloog Luc Eurlings uitgenodigd mèt twee ambulance medewerkers van de GGD die samen een zéér interessante en leerzame interactieve presentatie èn demonstratie gaven. Alle aanwezigen waren ontzettend geboeid aan het luisteren, stelden veel vragen en deden spontaan mee met de reanimatie demonstratie.
Al met al door de geweldige opkomst, het thema met de gastsprekers, de leuke sfeer met heerlijke hapjes van Nicole wederom een avond die voor herhaling vatbaar was !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hart en Vaatcafé 14 januari 2014

Het thema van deze avond was 'werk'. Yvonne Curffs, werkzaam bij Adelante, gaf over dit onderwerp een boeiende presentatie. Zij ging met name in op zaken waar je als hart- en vaatpatiënt mee te maken kunt krijgen tijdens werk(hervatting), op psychisch, maar ook op sociaal vlak.

Ook was er een freelance journaliste aanwezig die de aanwezigen kort interviewde met betrekking tot hun bevindingen. Doel van het artikel is het onder de aandacht brengen van het Hart en Vaat Café bij een breed publiek. Kortom opnieuw een leerzaam, interessant en gezellig Hart en Vaatcafé.
Het volgende Hart en Vaat café staat gepland op dinsdag 1 april a.s.